TBMM

Araştırma Önergeleri

Yasama Faaliyetleri

TBMM

Yasama Faaliyetleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

Sahibi Olduğu Yazılı Soru Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

Genel Kurul Konuşmaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İlk İmza Sahibi Olduğu Kanun Teklifleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İmzası Bulunan Kanun Teklifleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İmzası Bulunan Genel Görüşme Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İlk İmza Sahibi Olduğu Genel Görüşme Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Soruşturması Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İmzası Bulunan Meclis Soruşturması Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İlk İmza Sahibi Olduğu Meclis Araştırması Önergeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Logo

İmzası Bulunan Meclis Araştırması Önergeleri